2012

Sundhed & fødevarer

En stor udfordring i udviklingen af nye lægemidler er at sikre, at de kan nå frem til det sted i kroppen, hvor de skal virke. Idéen er at udvikle teknologier, der muliggør en forståelse af, hvordan lægemiddelformuleringer passerer barrierer i kroppen; dels... Læs mere...

Teknologisk Institut vil indhente, udvikle og anvende viden, der skal bruges til at opbygge fremtidens biobaserede samfund, hvor alt fra fødevarer og foder til materialer og energi produceres uafhængigt af fossile kulstofressourcer. Fokus vil være på bio-ressourcer,... Læs mere...

Teknologisk Institut vil udvide sin platform inden for medicinsk bioteknologi til udvikling, test, dokumentation og prototypeudvikling af avancerede produkter til diagnose og behandling af sygdomme. Fokus vil være på services og faciliteter, der sikrer biotek-, medico- og... Læs mere...

Dansk fødevareproduktion er en eksportmæssig sværvægter blandt andet med kendte varemærker som ’Lurpak’ og ’Danish’. Faldende konkurrenceevne kræver imidlertid kulinarisk og teknologisk innovation. Målet med aktiviteten er at... Læs mere...

Målet med denne indsats er at gøre det lettere for virksomheder at udnytte fordelene ved brug af datastrømme som er tilgængelig via eksisterende systemer og/eller som kan indsamles fra sensor netværk og smartphones. Der udvikles viden, værktøjer og... Læs mere...

Danmark får flere ældre med livsstilssygdomme og kroniske lidelser. Efterspørgsel efter telemedicinske løsninger stiger. Udviklingen risikerer at gå uden om de danske virksomheder, som hidtil mest har lavet enkeltstående løsninger. Fire GTS’er... Læs mere...

I disse år ses en stærk udvikling i velfærdsteknologiske muligheder og øget fokus på at nedbringe udgifterne. Samtidig ønsker mange, at de og deres netværk bliver mere aktive i velfærd og f.eks. sundhedsfremme. For opnå bedre kvalitet og... Læs mere...

Bioneer ønsker inden for immunområdet at opbygge kompetencer til gavn for danske virksomheder i biotek, medicinal, biomedico og ingrediens brancherne. Kompetencerne der ønskes opbygget involverer primære immunceller, herunder bl.a. at sortere immunceller og... Læs mere...

Vand er en værdifuld ressource og nødvendig for at sikre samfundets økonomi og udvikling. Denne udvikling (både i Denmark og resten af verden) øger presset på vandressourcer mht. både mængde og kvalitet. Der er derfor et stærkt behov for... Læs mere...

Det bliver af afgørende betydning for industrivirksomhedernes position på det fremtidige marked, at de er i stand til at tilpasse sig det stigende lovgivningsmæssige pres om at reducere anvendelsen af særligt problematiske stoffer. Formålet med aktiviteten er at... Læs mere...

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012