2012

Sundhed & fødevarer

Bioneer ønsker at opbygge ny teknologi, som skal fremme mulighederne for, at biomarkører kan overføres og videreudvikles både til klinisk anvendelse og som grundlag for kommercielle diagnostiske produkter. Dette skal ske ved at udvikle og udvide det... Læs mere...

Bioneer vil i samarbejde med DTU Nanotech og DTU Fotonik modne nye teknologier til analyse af biologisk væv, celler og biomolekyler. Partnerne ønsker især at modne teknologier indenfor opdagelse af nye lægemidler, sortering af levende celler og væv samt indgivelse... Læs mere...

Det er attraktivt – men dyrt og vanskeligt at komme ind på såvel et nationalt som et globalt sundheds- og velfærdsteknologisk marked, særligt for en lille virksomhed. Der er stærkt behov for at skabe teknologiplatforme og services, der kan korte vejen fra... Læs mere...

Teknologisk Institut vil opbygge faciliteter til at udvikle og demonstrere nye ingrediensers virkemåde og dokumentere deres egenskaber. De nye serviceydelser vil omfatte udvikling af modelprodukter (prototyper), rådgivning og analyser rettet mod fødevare- og fodervirksomheders... Læs mere...

 

I de seneste år har det vist sig, at muligheden for at behandle udvalgte sygdomme kan forventes realiseret ved hjælp af stamceller – enten ved at kunne anvende stamceller i behandling eller ved at udvikle nye og mere målrettede lægemidler ved... Læs mere...

Bioneer vil sammen med samarbejdspartnere, herunder Rigshospitalet og Danmarks Tekniske Universitet opbygge viden om produktion af celler til behandling af sygdomme. Videnopbygningen vil foruden kvalitetssikring, omfatte procedurer for udtagning af klinisk materiale, metoder til celleproduktion,... Læs mere...

Center for integrerede Point of Care teknologier (CiPoC) er et centersamarbejde mellem DELTA, DTU Nanotech og Statens Serum Institut.

Centret udvikler teknologiske serviceydelser samt komponent- og platformteknologier til brug i kommende Point of Care (PoC) udstyr til identifikation af... Læs mere...

DELTA opbygger en platform for udvikling og brug af nye sensormaterialer og optisk baserede sensormetoder. Non-invasive sensorer formindsker risikoen for kontaminering i forbindelse med for eksempel engangsbioreaktorer til udvikling og fremstilling af medicin og levnedsmidler. Projektet... Læs mere...

Etablering af fælles vidensmiljø og platform med lydmålinger af fysiologiske parametre, som vil danne grundlag for services og produkter indenfor screening af sygdomme, helbred og velfærd; for mennesker og dyr.

Platformen etableres i krydsfelt og i et samarbejde... Læs mere...

Vi vil hjælpe danske virksomheder til at kombinere it og tekstil og derigennem udvikle nye og innovative it-tekstile produkter til en lang række anvendelser indenfor livsstil, arbejdstøj, sundhed samt PR og branding. Resultaterne skal bringes ud til virksomheder indenfor... Læs mere...

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012