2012

sporbarhed

FORCE Technology agerer National Metrologi Institut indenfor områderne kraft, tryk, moment, volumen, densitet, gas-flow og flow i andre medier end vand, samt nationalt Referencelaboratorium indenfor måling af emissioner til luften. Indenfor nærværende aktivitet vil vi... Læs mere...

Metrologi er forudsætning for pålidelige målinger og en grundlæggende del af den teknologiske infrastruktur. DFM er udpeget som Danmark nationale metrologiinstitut, og udvikler og vedligeholder denne infrastruktur gennem

opretholdelse og udvikling af et antal... Læs mere...

Velfungerende, effektive og kvalitetssikre produkter og processer forudsætter kendskab til og ud­nyt­telse af metrologi, dvs. sporbarhed til anerkendte referencer samt viden om sensorer, måleudstyr og måleprocesser. Teknologisk Institut vil med afsæt i sine... Læs mere...

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012