2012

miljøteknologi

Aktiviteten fokuserer på deltagelse i internationale og danske standardiseringsudvalg – inden for prøvningsteknologi, materialeteknologi, svejse- og produktionsteknologi, maritim teknologi, kvalitetssikring og systemer, energi, miljø og procesteknologi,... Læs mere...

Aktiviteten skal skabe ny måleteknisk viden og ydelser til dansk industri og danske myndigheder: Kosteffektiv realtidsmåling af nano- og mikropartikler, karakterisering af partiklerne i røggasser og luftemissioner, sporbar kalibrering af måleinstrumenter og... Læs mere...

Potentielle kunder interesseret i verifikation af deres miljøteknologi har efterspurgt at verifikationen vil blive anerkendt i hele Europa. EU har endelig i december 2011 formelt lanceret et ETV program, og DANETV planlægger at blive akkrediteret EU verifikationsenhed. For danske... Læs mere...

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012