2012

kemi

Formålet med aktiviteten er at udvikle og formidle et online-værktøj, som SMV’er kan anvende til at sikre, at deres produkter overholder såvel dansk og international kemikalielovgivning. Kemiværktøjet skal gøre det nemt, hurtigt og billigt at... Læs mere...

Indenfor aktiviteten udvikles en vidensplatform over internationalt gældende lovkrav for fødevare kontakt materialer. Fødevarer omfatter i denne kontekst også vand og dermed udstyr til transport og dosering af vand. Vi vil udvikle en metodisk tilgang for industrien til... Læs mere...

Aktiviteten skal skabe ny måleteknisk viden og ydelser til dansk industri og danske myndigheder: Kosteffektiv realtidsmåling af nano- og mikropartikler, karakterisering af partiklerne i røggasser og luftemissioner, sporbar kalibrering af måleinstrumenter og... Læs mere...

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012