2012

kalibrering

I en verden af data, er biomonitorering den platform som vha. biostatistik og biologiske modeller skaber effektive styringsværktøjer ud fra de store datastrømme. Platformen udnytter at behovene for monitorering går på tværs af de biologiske produktioner.... Læs mere...

Forgasning af biomasse og pyrolyse af affald er to centrale teknologier for at gøre Danmark fri af fossile brændsler og sikre en højere genanvendelse af affald. Visionen indebærer, at gas fra forgasning eller pyrolyse, skal fødes ind i naturgasnettet, hvor der... Læs mere...

FORCE Technology agerer National Metrologi Institut indenfor områderne kraft, tryk, moment, volumen, densitet, gas-flow og flow i andre medier end vand, samt nationalt Referencelaboratorium indenfor måling af emissioner til luften. Indenfor nærværende aktivitet vil vi... Læs mere...

Behovet for nye metrologiske ydelser til specifikation og kvalitetssikring af produkter vokser sideløbende med den teknologiske udvikling. Metrologisk Forskning & Udvikling har til formål at udvikle nye teknologiske serviceydelser i form af kalibrering, referencematerialer og... Læs mere...

Metrologi er forudsætning for pålidelige målinger og en grundlæggende del af den teknologiske infrastruktur. DFM er udpeget som Danmark nationale metrologiinstitut, og udvikler og vedligeholder denne infrastruktur gennem

opretholdelse og udvikling af et antal... Læs mere...

Velfungerende, effektive og kvalitetssikre produkter og processer forudsætter kendskab til og ud­nyt­telse af metrologi, dvs. sporbarhed til anerkendte referencer samt viden om sensorer, måleudstyr og måleprocesser. Teknologisk Institut vil med afsæt i sine... Læs mere...

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012