2012

digitalisering

Brug af it er i dag en afgørende faktor for virksomhedernes produktivitet og innovationskraft. Innovationscenter for eBusiness (IBIZ-Center) arbejder for at motivere SMV og iværksættere til at udnytte de nye digitale muligheder i deres forretningsprocesser. Målet er at... Læs mere...

Der foretages store investeringer i udvidelse og opgradering af den fysiske infrastruktur, og det er vigtigt, at der udvikles ny teknologi, der sikrer størst muligt udbytte og fremtidig værdi af investeringerne. Aktiviteten vil opbygge ny viden og tilbyde nye ydelser målrettet... Læs mere...

Historisk store investeringer i supersygehuse, plejeboliger og IT til skoler udgør en unik mulighed for at effektivisere vores velfærdsydelser. For at opnå kvalitets- og effektivitetsgevinster skal velfærdsteknologiske løsninger være helhedsorienterede og... Læs mere...

Åbne data forventes at kunne virke som katalysator for digitaliseringen af samfundet og samtidigt kunne muliggøre en lang række tjenester på tværs. For at sikre udnyttelsen af det forretningsmæssige potentiale er der behov for teknisk hjælp til og forretningsmæssig indsigt i hvordan man kan arbejde... Læs mere...

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012