2012

Klima og miljø

Vand indgår som en uundværlig resource i en lang række industrielle produktionsprocesser, og vandbehandling, -transport og –rensning er typisk særdeles energikrævende – ofte med betydeligt aftryk på miljøet. Reduktion af den økonomiske... Læs mere...

Det centrale mål med de foreslåede aktiviteter er at forbedre tilgængeligheden af viden og teknologi udviklet af DHI. Den nye viden formidles til brugerne i form af softwareprodukter (MIKE by DHI produktfamilien og DHI Solution Software). Gennem dramatisk forbedret ydeevne, vil... Læs mere...

Rationalet bag denne aktivitet er at forbedre den videnskabelige og modelmæssige baggrund for en kvantitativ bestemmelse af de sundhedsmæssige risici, der er ved menneskelig kontakt med forurenet vand. Her med skal vandforvaltningerne blive i stand til at vælge de... Læs mere...

Der er i de senere år sat spørgsmålstegn ved effektiviteten af håndteringen af vandcyklus i vores byer, og denne aktivitetsplan er derfor målrettet anvendelse af ny teknologi og viden i den danske vandindustri (forsyningsselskaber og leverandører) til... Læs mere...

De foreslåede aktiviteter er af stor kommerciel, politisk og samfundsinteresse. Årtiers reduktion af næringsstoffer har ikke ført til de forventede forbedringer af miljøet i søer og kystvande. Og udnyttelsen af havets ressourcer er i hastig vækst.... Læs mere...

Vand er en værdifuld ressource og nødvendig for at sikre samfundets økonomi og udvikling. Denne udvikling (både i Denmark og resten af verden) øger presset på vandressourcer mht. både mængde og kvalitet. Der er derfor et stærkt behov for... Læs mere...

Danske kyster og de aktiviteter, der knyttes hertil repræsenterer en væsentlig ressource. Danske havne repræsenterer for eksempel i dag en værdi på ca. 100 mia. DKK; vedligeholdelse og udbygning heraf kræver en pålidelig planlægning.... Læs mere...

Blå vækst er den grundlæggende drivkraft for aktiviteterne. De blå vedvarende energi aktiviteter støttes af den europæiske strategiske energiteknologiplan og den danske Megavind strategi. Målet er at sænke prisen på energi for offshore... Læs mere...

Storskala produktion af behovstilpasset biomasse er fremtidens krav fra samfundet og virksomheder. For at sikre denne produktion, skal der udvikles nye ydelser som medvirker til udvikling af et gennemsigtigt og effektivt marked for biomasse til bioenergi og bioraffinering. Ydelserne skal... Læs mere...

Aktiviteten skal skabe ny måleteknisk viden og ydelser til dansk industri og danske myndigheder: Kosteffektiv realtidsmåling af nano- og mikropartikler, karakterisering af partiklerne i røggasser og luftemissioner, sporbar kalibrering af måleinstrumenter og... Læs mere...

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012