2012

Klima og miljø

Potentielle kunder interesseret i verifikation af deres miljøteknologi har efterspurgt at verifikationen vil blive anerkendt i hele Europa. EU har endelig i december 2011 formelt lanceret et ETV program, og DANETV planlægger at blive akkrediteret EU verifikationsenhed. For danske... Læs mere...

Den danske transportsektor står midt i en radikal omstilling fra udelukkende at bruge fossile brændstoffer til fremtidig anvendelse af flydende og gasformige biobrændstoffer og el. Fremtidens persontransport vil blive elektrificeret, medens den tunge transport vil bruge flydende... Læs mere...

Aktivitetsplanen adresserer vigtige samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med investeringer i tilpasning til et fremtidigt klima. I de senere år har vi allerede fået forvarsel på, hvad der venter os i et fremtidigt klima mht. ekstremt vejr. F.eks. var de direkte... Læs mere...

Grøn vækst kræver energibesparelser og reduceret miljøbelastning af alle nye produkter og skal designes ind fra dag et.

Et nyt EU direktiv 2009/125/EC er trådt i kraft med fokus på nye produkters samlede ”life-cycle” kost og er en... Læs mere...

Danmarks øgede befolkning og trafik giver mere støj. Støj giver stress, forhøjet blodtryk og 200-500 dødfald/år. Vores livskvalitet og effektivitet reduceres også af dårlig lyd i det offentlige rum, boliger, konterer og... Læs mere...

Kommende EU-krav og stigende interesse for frivillige ordninger på bæredygtighedsområdet udfordrer byggebranchen, men åbner også op for store udviklingsmuligheder. Gribes disse muligheder rettidigt og håndteres innovativt, kan det føre til øget... Læs mere...

Danmark har to store infrastrukturudfordringer inden for vand- og energistrømme. Vand med fokus på skybrudssikring og renovering af vand- og afløbssystemer. Energi i form af omlægning af infrastrukturen, så den bliver intelligent og kan håndtere den svingende... Læs mere...

Teknologisk Institut vil udvikle og anvende nye high-end kemiske og bioteknologiske metoder til praktiske værktøjer, der kan adressere virksomhedernes behov for at udvikle deres produkter, tilpasse dem til nye anvendelser samt teste og dokumentere virkningsgraden. Ydelserne... Læs mere...

Teknologisk Institut vil indhente, udvikle og anvende viden, der skal bruges til at opbygge fremtidens biobaserede samfund, hvor alt fra fødevarer og foder til materialer og energi produceres uafhængigt af fossile kulstofressourcer. Fokus vil være på bio-ressourcer,... Læs mere...

Målet med denne indsats er at gøre det lettere for virksomheder at udnytte fordelene ved brug af datastrømme som er tilgængelig via eksisterende systemer og/eller som kan indsamles fra sensor netværk og smartphones. Der udvikles viden, værktøjer og... Læs mere...

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012