2012

Informationsteknologi

Etablering af fælles vidensmiljø og platform med lydmålinger af fysiologiske parametre, som vil danne grundlag for services og produkter indenfor screening af sygdomme, helbred og velfærd; for mennesker og dyr.

Platformen etableres i krydsfelt og i et samarbejde... Læs mere...

SMV’er i Danmark og industrielle designere skal lære at anvende elektronikkens komplekse muligheder som nyt design- og interaktionssprog. Det vil skabe innovative produkter for de mindre virksomheder, som traditionelt ikke har udnyttet sådanne kompetencer eller... Læs mere...

For at danske virksomheder kan ride med på den globale digitaliseringsbølge, er det nødvendigt for dem at indgå i økosystemer af tjenester. En vigtig forudsætning for dette er at de kan arbejde sammen med solide (nationale/internationale) identitetstjenester, og gøre dette under forståelse af... Læs mere...

Det er attraktivt – men dyrt og vanskeligt at komme ind på såvel et nationalt som et globalt sundheds- og velfærdsteknologisk marked, særligt for en lille virksomhed. Der er stærkt behov for at skabe teknologiplatforme og services, der kan korte vejen fra... Læs mere...

Cloud iQ vil være en intelligent portal, der tilbyder et bredt spektrum af rådgivnings- og serviceydelser relateret til lyd, lys, elektromagnetiske og biomedicinske signaler.

Kunstige intelligensværktøjer og on-line-eksperter kombineret med automatisk analyse og... Læs mere...

Dansk lydteknologi har en lang og stolt tradition men er under pres. Industrien skal konkurrere på ny viden og innovation bl.a. pga. nye trends indenfor musikforbrug og den enorme teknologiske udvikling i Asien – også inden for lydteknologi.

Aktiviteten sigter mod at... Læs mere...

DELTA vil udvikle en model og metode til evaluering af softwareprodukters kvalitet baseret på ISO 25000 serien af standarder. De produkter, der evalueres, kan for eksempel være udviklet af en underleverandør, og evalueringen er en del af overtagelsesforretningen, eller det kan... Læs mere...

Cloud computing repræsenter et enormt samfundmæssigt og forretningsmæssigt potentiale, men en række problemer i relation til placering og udveksling af data (eksempelvis persondataloven eller ”lock-in”), gør at en mange typer af løsninger ikke umiddelbart kan flyttes ”i skyen”. Igennem en række... Læs mere...

2. generations intelligente RFID-tags vil sætte helt nye standarder for funktionalitet og opfindsomhed - ikke mindst for gruppen af mindre virksomheder i Danmark.

SMVerne har produktideer med fokus på spændende anvendelser, men en forudsætning for at de kan... Læs mere...

Åbne data forventes at kunne virke som katalysator for digitaliseringen af samfundet og samtidigt kunne muliggøre en lang række tjenester på tværs. For at sikre udnyttelsen af det forretningsmæssige potentiale er der behov for teknisk hjælp til og forretningsmæssig indsigt i hvordan man kan arbejde... Læs mere...

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012