2012

Innovation og virksomhedstyper

Af adm. direktør Ane Buch, Håndværksrådet

Hvordan får vi en innovativ tankegang og en innovativ praksis til at rodfæste sig bredt i erhvervsliv og samfund? Det er ikke en let udfordring, for de succesfulde metoder, som vi anvender i dag, kan måske ikke bruges direkte, hvis vi skal i dialog med de virksomheder, som ikke normalt er opsøgende i forhold til ny viden. Ligesom der er forskellige mennesketyper, er der også forskellige virksomhedstyper. Et succesfuldt innovationsforløb kræver metoder, der er tilpasset de enkelte virksomhedstyper.

Vi har i Danmark heldigvis en pæn gruppe af meget innovative virksomheder, der har innovation som sin klare dagsorden, sin konkurrenceparameter som en del af deres dna. Hurra for det. Vores vidensystem er rigtig godt indrettet til at modsvare de behov, som disse virksomheder har, og vi er gode til at tilgå dem på en måde, så de kan gennemføre succesfulde udviklingsprojekter. Det er en styrkeposition, som med en målrettet indsats kan – ikke kalkeres - men udvikles så langt flere får gavn af disse kompetencer.

En succesfuld dialog om innovation med andre typer af virksomheder kræver andre redskaber, en anden dialogform, en anden tilgang fra vidensinstitutionens side. Jeg kunne måske lidt polemisk sige, at afsender redskaberne skal udvikles og differentieres, så de fremmer dialogen med forskellige typer af modtagere.

Et spændende udviklingsprojekt kunne være at udvikle modeller for, hvordan man som vidensinstitution eller rådgiver fremmer et innovationsprojekt med virksomheder, der normalt ikke er opsøgende i forhold til vidensinstitutioner. Projektet kunne opstille relevante virksomhedstyper og beskrive dem i forhold til kompetencer, ledelse, kultur, udfordringer mv. samt for hver type udvikle de metoder og værkstøjer, der er afgørende for, at dialogen resulterer i vellykkede innovationsprojekter.


Du skal være logget ind for at skrive kommentarer.

Log ind her eller opret en konto

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012