2012

Forøget produktivitet fordrer rådgivning

Af Michael H. Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri
 
Der er stort potentiale - især for byggeriets SMV'er - i at forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen

samt opdyrke nye markeder og udvikle nye produkter, koncepter og ydelser.
 
Samtidig virker det indlysende, at der skal ny forskningsbaseret viden og rådgivning til for at sætte gang i eller implementere en sådan udvikling i den enkelte virksomhed. Ydelser, som GTS-institutterne har forudsætningerne for at kunne understøtte. Byggeriet er en væsentlig medspiller i arbejdet med de påpegede store samfundsmæssige udfordringer, som er beskrevet for de næste 5-10 år, det gælder omstillingen af vores energiforsyning til vedvarende energikilder, det gælder bæredygtighed og det gælder produktivitetsudvikling.
Derfor har også byggeriets virksomheder et stærkt stigende behov for adgang til ny forskning og udvikling (FoU) -viden og -kompetencer, for at kunne gøre sig gældende på markedet og for at udvikle sig i en stadig mere globaliseret verden. Blandt særligt relevante faglige områder er:

  • Bæredygtighed, energi, klima og indeklima
  • Byggematerialer, -komponenter og -koncepter
  • Organisering/processer, produktivitet og IKT i byggeriet
  • Livsrum-trends, slutbrugerværdier og forretningsmodeller.

Dansk Byggeri ser GTS-systemet som en væsentlig aktør i det danske innovationssystem og forventer derfor, at GTS-institutterne med deres anvendelsesorienterede tilgang til FoU, hurtigt og effektivt kan opfange nye videnfelter, forretningsområder og innovationsformer. Og at systemet evner at omsætte disse til nye teknologiske servicetilbud til gavn for virksomhederne.
 
Blandt byggeriets virksomheder vil der desuden stadig være en forventning om, at man hos et GTS-institut kan få løst sine opgaver inden for bla. test og prøvning, standarder og standardisering. Kerneydelser i GTS-nettet, som generelt er til stor nytte for det danske samfund og ikke mindst for SMV'erne.
 
Også flere andre populære kerneydelser tydeliggør GTS-institutternes historiske udgangspunkt i ingeniørvidenskaben. I Dansk Byggeri ser vi dog også store behov blandt vores SMV-medlemmer for teknologiske serviceydelser, som er målrettet erhvervs- og samfundsmæssige behov, f.eks. som følge af globalisering og digitalisering. Disse forudsætter kompetencer bl.a. inden for udvikling og implementering af nye forretningsmodeller.
 
Via deltagelse i GTS-Iedede FoU projekter har flere af vores medlemmer for første gang samarbejdet med videninstitutioner.
 
Virksomhederne har både oplevet overvældende positive effekter og fået mod til fremtidigt at investere i rådgivning fra GTS-erne, for at skabe videre udvikling i deres virksomhed.
 
De modigste og mest udviklingslystne af byggeriets virksomheder har på denne måde oplevet at forny forretningen og udvide markedshorisonten, bl.a. ved at deltage i aktiviteter med internationale videnmiljøer, medarbejderdreven- og brugerdreven innovation, samt trimning af byggeprocesser. I disse tilfælde har udviklingskonsulenter hos Dansk Byggeri banet vejen for at formidle FoU kontakten for virksomhederne, og har sluset dem ind de rigtige steder i GTS systemet.
 
Som det formidlende led i organisationerne, der kan hjælpe virksomheder på rette vej, er det en uoverkommelig opgave, at kende samtlige muligheder i GTS-nettet - og grænsende hertil. Det gælder uanset om virksomheder skal finde opstartende programmer og projekter, eller om de skal henvises til de rette specialister og fagfolk for rådgivning.
 
Dansk Byggeri ønsker langt større gennemsigtighed omkring de kompetencer, der er til rådighed i hele GTS-nettet, og hvordan disse kan udnyttes af virksomhederne.
 
Dansk Byggeri ønsker ydermere, at samarbejdspartnere og specialister i GTS-institutterne viser evnen og vilje til at sammentænke egne tilbud med andre innovationspolitiske instrumenter, inklusive de private rådgivere.
 
Kort sagt er Dansk Byggeris ønske, at vores SMV-medlemmer får det fulde udbytte af de kompetencer der findes på GTS-institutterne. Dette kan kun lykkes, hvis der inden for GTS-systemet skabes en kultur, som sikrer, at opgaverne lander der, hvor de løses bedst. Dette er hermed en opfordring.

Kommentarer (1)

Kommentarvisning

Vælg din foretrukne kommentarvisning og klik på "Gem indstillinger" for at aktivere dit valg.

multifunktionelle ressourcer

Af MthomsenDenmark (Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab)

Hypotese:Innovative produkter kommer fra multifunktionelle ressourcestrømme fremover.

Det betyder at vi skal være i stand til at tænke forretningsmodeller på tværs af sektorer og indenfor rammen af økoindustrielle netværk.

Kvaliteten af resourcestrømme er af afgørende betydning for definitionen af grønne produkter; herunder byggematerialer.

mvh Marianne Thomsen

Marianne Thomsen, PhD, Senior Scientist
Head of research unit, Sustainable Resources
Waste sector expert
Department of Environmental Science
Faculty of Science and Technology
Aarhus University
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012