2012

Vi skal fordele 900 millioner kroner

Rådet for Teknologi og Innovation skal investere ca. 900 mio. kr. i udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv. Og vi vil gerne høre din mening om, hvordan pengene bruges bedst.
Her på BedreInnovation.dk kan du finde mere end 110 forslag fra de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) til, hvad pengene skal investeres i.

Læs mere...

Debat om GTS

Seneste debatterede

Herunder er alle idéer til aktiviteter, sorteret efter seneste debatindlæg.

De foreslåede aktiviteter er af stor kommerciel, politisk og samfundsinteresse. Årtiers reduktion af næringsstoffer har ikke ført til de forventede forbedringer af miljøet i søer og kystvande. Og udnyttelsen af havets ressourcer er i hastig vækst.... Læs mere...

Vand er en værdifuld ressource og nødvendig for at sikre samfundets økonomi og udvikling. Denne udvikling (både i Denmark og resten af verden) øger presset på vandressourcer mht. både mængde og kvalitet. Der er derfor et stærkt behov for... Læs mere...

Danmark er på mange områder allerede førende indenfor viden- og teknologiske løsninger, som kan forbedre bæredygtigheden i primærleddet af den animalske fødevareproduktion. Der er et stigende behov for at kunne monitorere og dokumentere... Læs mere...

Målsætningen med aktiviteten er at udvikle industriens kompetencer til at arbejde med kompositmaterialer til erstatning for traditionelle metalmaterialer, for der igennem at åbne nye markeder og sikre en innovativ fremstillingsindustri og produktionsarbejdsplader i Danmark. I... Læs mere...

Danmark får flere ældre med livsstilssygdomme og kroniske lidelser. Efterspørgsel efter telemedicinske løsninger stiger. Udviklingen risikerer at gå uden om de danske virksomheder, som hidtil mest har lavet enkeltstående løsninger. Fire GTS’er... Læs mere...

AgroTech har med stor succes opbygget testcenter og netværk indenfor grønne (beplantede) tage og vægge. Grønne Livsmiljøer er et strategisk fokusområde for AgroTech og vil med denne aktivitetsplan blive udbygget efter ønske fra flere virksomheder.... Læs mere...

Hvordan sikrer vi, at industrien har mulighed for at anvende nye materialer i konstruktioner uden at gå på kompromis med brandsikkerheden? Det kan være materialer som er mere bæredygtige, mere energieffektive eller miljøvenlige. Et højaktuelt eksempel er... Læs mere...

Der er meget lidt lovgivning og få velbeskrevne og dokumenterede metoder og retningslinjer på det sikringstekniske område. Derfor kan det være svært for leverandører, myndigheder og slutbrugere at navigere i dette marked - og at designe løsninger som er... Læs mere...

Hvordan kan man være proaktiv og ikke kun reaktiv indenfor sikkerhed? Den bærende ide er at detektere en brand, et tyveri eller et røveri så tidligt i forløbet, at vi kan gennemføre en intelligent reaktion og helt undgå en farlig situation. Det kunne... Læs mere...

Danmark står over for en gennemgribende energirenovering af bygningsmassen med en samfundsinvestering på ca. 500 mia. kr. Investeringen er massiv og kan blive en succes ved at kombinere energirenovering med integration af vedvarende energi (VE) og Smart Grid-teknologi. Teknologisk... Læs mere...

Århus Universitet og FORCE Technology har opfundet en metode til at svejse metal til plast. Via en kemisk proces modificeres en metaloverflade så den efterfølgende kan sammenføjes med et plastmateriale ved anvendelse af en konventionel lasersvejsemetode. Opfindelsen... Læs mere...

Vedvarende ”grønne” energianlæg til off-shore installation er et marked i vækst – ikke mindst i Danmarks nærområder. Dermed er det et potentielt vækstområde for den danske fremstillingsindustri. Fastholdelse af danske arbejdspladser... Læs mere...

Det centrale mål med de foreslåede aktiviteter er at forbedre tilgængeligheden af viden og teknologi udviklet af DHI. Den nye viden formidles til brugerne i form af softwareprodukter (MIKE by DHI produktfamilien og DHI Solution Software). Gennem dramatisk forbedret ydeevne, vil... Læs mere...

Dansk fødevareproduktion er en eksportmæssig sværvægter blandt andet med kendte varemærker som ’Lurpak’ og ’Danish’. Faldende konkurrenceevne kræver imidlertid kulinarisk og teknologisk innovation. Målet med aktiviteten er at... Læs mere...

Hvordan skal vi sikre en forsat høj produktivitet i fødevarebranchen? Svaret er øget og bedre anvendelse af teknologi til at opnå øget effektivitet. Udfordringen er at gøre teknologien tilgængelig for medarbejderne i branchen. Der er behov for... Læs mere...

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012