2012

Vi skal fordele 900 millioner kroner

Rådet for Teknologi og Innovation skal investere ca. 900 mio. kr. i udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv. Og vi vil gerne høre din mening om, hvordan pengene bruges bedst.
Her på BedreInnovation.dk kan du finde mere end 110 forslag fra de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) til, hvad pengene skal investeres i.

Læs mere...

Debat om GTS

Seneste debatterede

Herunder er alle idéer til aktiviteter, sorteret efter seneste debatindlæg.

Der er i de senere år sat spørgsmålstegn ved effektiviteten af håndteringen af vandcyklus i vores byer, og denne aktivitetsplan er derfor målrettet anvendelse af ny teknologi og viden i den danske vandindustri (forsyningsselskaber og leverandører) til... Læs mere...

Aktivitetsplanen adresserer vigtige samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med investeringer i tilpasning til et fremtidigt klima. I de senere år har vi allerede fået forvarsel på, hvad der venter os i et fremtidigt klima mht. ekstremt vejr. F.eks. var de direkte... Læs mere...

I Danmark er vi dygtige, og vores produkter er præget af kvalitet - men ofte dyre. Vi har været kendt for vores design og vores højteknologi – og efterhånden bliver vi også kendt for vores Corporate Social Responsability.

DELTA vil hjælpe... Læs mere...

DELTA ønsker at opbygge test, rådgivning og certificeringen indenfor ny belysningsteknologi.

Dette indeholder bl.a. arbejdet med nye standarder og udførsel af akkrediteret tests, den multidisciplinære tilgang der kræves i konverteringen til nye lyskilder... Læs mere...

Med målrettede online strategier og digitale forretningsmodeller skal Danmark høste flere gevinster på vækstmarkederne i BRIK-landene. Mange danske virksomheder finder det svært at komme ind på disse markeder. Adgangsbarriererne er store: Sprog, kultur,... Læs mere...

Den danske transportsektor står midt i en radikal omstilling fra udelukkende at bruge fossile brændstoffer til fremtidig anvendelse af flydende og gasformige biobrændstoffer og el. Fremtidens persontransport vil blive elektrificeret, medens den tunge transport vil bruge flydende... Læs mere...

Målet med denne indsats er at gøre det lettere for virksomheder at udnytte fordelene ved brug af datastrømme som er tilgængelig via eksisterende systemer og/eller som kan indsamles fra sensor netværk og smartphones. Der udvikles viden, værktøjer og... Læs mere...

Danske kyster og de aktiviteter, der knyttes hertil repræsenterer en væsentlig ressource. Danske havne repræsenterer for eksempel i dag en værdi på ca. 100 mia. DKK; vedligeholdelse og udbygning heraf kræver en pålidelig planlægning.... Læs mere...

Potentielle kunder interesseret i verifikation af deres miljøteknologi har efterspurgt at verifikationen vil blive anerkendt i hele Europa. EU har endelig i december 2011 formelt lanceret et ETV program, og DANETV planlægger at blive akkrediteret EU verifikationsenhed. For danske... Læs mere...

Center for integrerede Point of Care teknologier (CiPoC) er et centersamarbejde mellem DELTA, DTU Nanotech og Statens Serum Institut.

Centret udvikler teknologiske serviceydelser samt komponent- og platformteknologier til brug i kommende Point of Care (PoC) udstyr til identifikation af... Læs mere...

Velfungerende, effektive og kvalitetssikre produkter og processer forudsætter kendskab til og ud­nyt­telse af metrologi, dvs. sporbarhed til anerkendte referencer samt viden om sensorer, måleudstyr og måleprocesser. Teknologisk Institut vil med afsæt i sine... Læs mere...

Det bliver af afgørende betydning for industrivirksomhedernes position på det fremtidige marked, at de er i stand til at tilpasse sig det stigende lovgivningsmæssige pres om at reducere anvendelsen af særligt problematiske stoffer. Formålet med aktiviteten er at... Læs mere...

En stor udfordring i udviklingen af nye lægemidler er at sikre, at de kan nå frem til det sted i kroppen, hvor de skal virke. Idéen er at udvikle teknologier, der muliggør en forståelse af, hvordan lægemiddelformuleringer passerer barrierer i kroppen; dels... Læs mere...

Blå vækst er den grundlæggende drivkraft for aktiviteterne. De blå vedvarende energi aktiviteter støttes af den europæiske strategiske energiteknologiplan og den danske Megavind strategi. Målet er at sænke prisen på energi for offshore... Læs mere...

Indenfor aktiviteten udvikles en vidensplatform over internationalt gældende lovkrav for fødevare kontakt materialer. Fødevarer omfatter i denne kontekst også vand og dermed udstyr til transport og dosering af vand. Vi vil udvikle en metodisk tilgang for industrien til... Læs mere...

Log ind for at kommentere

Send denne side til en ven

Tidligere år

Se hvilke aktiviteter, der blev sat i gang i perioden 2009-2012